ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Εργαστήρια Προσωπικής Ανάπτυξης

Σχεδιάσαμε αυτά τα εργαστήρια με γνώμονα την Προσωπική Ανάπτυξη του ατόμου.

Εγγραφή στο Εργαστήρια Προσωπικής Ανάπτυξης