ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Ο Ανθρώπινος Κήπος ως ΚΟΙΝΣΕΠ

Ιδρυτής - Διευθυντής