ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Ένας χρόνος καθαρότητας!

Είχαμε τη χαρά να γιορτάσουμε ένα χρόνο καθαρότητας ενός αποφοιτήσαντα από τον Ανθρώπινο Κήπο, αλλά και την χαρά να ακούσουμε τον λόγο και να πάρουμε την ευχή του Γέροντα Αρτεμίου από την Ι. Μ. ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ Αγίου Όρους